Čierna Voda je veľmi známa potápačská lokalita.

Dno: v plytších častiach štrkovité, vo väčších hĺbkach s nánosom sedimentu.
Max. hĺbka: 38 m
Viditeľnosť: Priemerná viditeľnosť sa pohybuje okolo 4-5m.

… ďalšie informácie čoskoro doplníme… 

Žiadame všetkých potápačov aby si na potápanie v našej lokalite nosili svoje potápačské kartičky. Ďakujeme za pochopenie.