V areáli sa je možné vykonávať rybolov v súlade s nariadeniami a pokynmi Slovenského rybárskeho zväzu – Mestská organizácia Galanta.

Platný miestny rybársky poriadok, ako i cenník povoleniek najdete na: www.srzgalanta.szm.com/licences.html

V areáli je možné na mieste vypísať len hosťovačku pre neorganizovaných členov. Hosťovačky pre organizovaných bude vypisovať rybný hospodár iba vo vopred dohodnutých termínoch. Chytanie sa neriadi pravidlom CHYŤ a PUSŤ !

V rámci rybačky u nás máte k dispozícii upravené miesto a prístup do vody; pri mieste je lavička, stolík, popolník; možnosť si založiť oheň na ohnisku, rozložiť si stan a prístup aj s karavanom.