TARZANIA AQUAREA - logo

Jeden z najväčších detských lanových parkov na Slovensku.

Cena za lezenie: 4€ / 30 min
V cene je zahrnutá výstroj a inštruktáž.
Na bezpečnosť detí dohliada vyškolený personál.

Videoprezentácia