Usmernenia pre návštevníkovAQUAREA ČIERNA VODA

  1. V celom areáli platí zákaz vodenia psov a iných zvierat.
  2. V okolí detských ihrísk a na všetkých terasách prevádzok rýchleho občerstvenia platí ZÁKAZ FAJČENIA. Fajčiť je možné na vyhradených miestach. V celom areáli platí prísny zákaz odhadzovania špakov. Návštevníci majú možnosť si v rámci plážovej zóny bezplatne zapožičať popolník.
  3. V celom areáli platí nočný kľud v čase od 22.00 hod do 7.00 hod.
  4. Areál je možné navštíviť len počas otváracích hodín areálu.
  5. Kúpanie, vodné športy a potápanie sa je v areáli povolené len na vlastnú zodpovednosť a na vlastné nebezpečenstvo, a to len na miestach určených prevádzkovateľom.
  6. Zákaz vstupu a obsluhy plavidiel so spaľovacím motorom na vodnej ploche.
  7. Zákaz windsurfingu a kitesurfingu bez súhlasu prevádzkovateľa.

Naši partneri